PRODUKTY » MECHANICKÉ SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN

KeyQuick 10 - Univerzálny mechanický konektor

KeyQuick 10 - Univerzálny mechanický konektor

KeyQuick 10 SC mechanický univerzálny konektor je ľahkoinštalovateľný a určený pre rýchle, jednoduché a spožahlivé ukončenie vlákna. Nepotrebuje žiadny špeciálny nástroj. Konektor má univerzálny dizajn pre SM a MM vlákna s ochranou 250 a 900µm, 2,0 až 3,0mm FiTH kábel alebo FLAT FiTH kábel. Používa technológiu s vopred vylešteným konektorom a na spojenie nie je potrebný žiadny epoxid. Je vhodný ako pre vnútorné, tak i pre vonkajšie použitie.

K dispozícii sú verzie Singlemode UPC a APC a Multimode OM1, OM2, OM3 a OM4.

Jeden z najdôležitejších parametrov je unikátny transparentný dizajn tela konektora, ktorý umožňuje aby si technik ihneď overil, či je inštalácia správna pomocou VFL lasera. Táto vlastnosť umožňuje okamžité overenie správnosti a kvality zapojenia. Ak nie je žiadne svetlo = perfektné spojenie, ak je červené svetlo = v konektore je strata.

Montáž konektora nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje, iba lámačku optických vlákien a všetky uvedené hodnoty sú garantované s použitím sady Key-Tool-Kit a lámačky KeyCleave, tak aby bola zabezpečená správna inštalácia.

  • Univerzálny konektor 250/900ľm, 2,0/3,0mm a FLAT FiTH
  • Vopred vyleštený konektor
  • Žiadne epoxidové lepidlo
  • Žiadne špeciálne nástroje
  • Transparentné telo pre okamžité overenie spoja
  • 30 sekúnd na pripojenie
  • Stredná hodnota útlmu < 0,2dB
  • Požiarna odolnosť podľa normy UL 94-V0
KeyQuick 10 - Univerzálny mechanický konektor
Vlastnosť Hodnota
Typ kábla 250 a 900ľm
2,0 a 3,0mm
FLAT FiTH
Čas potrebný na ukončenie 30 sekúnd /po príprave vlákna/
Útlm /typický/ 0,2dB
Spätný odraz /typický/ - 60dB
Požiarna odolnosť UL 94-V0
Teplotná odolnosť -40°C až +75°C
KeyQuick 10 - Univerzálny mechanický konektor

Optický mechanický konektor KQ10

Optický mechanický konektor KQ10

Datasheety na stiahnutie