PRODUKTY » MECHANICKÉ SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN

KeyQuick 20 - Mechanický konektor pre FLAT FiTHkábel

KeyQuick 20 - Mechanický konektor pre FLAT FiTHkábel

KeyQuick 20 SC mechanický konektor je určený špeciálne pre vnútorný a vonkajší FLAT FiTH optický kábel. Je ľahko inštalovateľný a určený pre rýchle, jednoduché a spoľahlivé ukončenie vlákna. Veľmi vysoká pevnosť v tlaku a taktiež ťahová pevnosť dovoľujú tento konektor použiť aj v náročných aplikáciách. Nepotrebuje žiadny špeciálny nástroj. Používa technológiu s vopred vylešteným konektorom a na spojenie nie je potrebný žiadny epoxid. Je vhodný ako pre vnútorné, tak i pre vonkajšie použitie.

K dispozícii sú verzie Singlemode UPC a APC a Multimode OM1, OM2, OM3 a OM4

Jeden z najdôležitejších parametrov je unikátny transparentný dizajn tela konektora, ktorý umožňuje okamžité overenie, či je inštalácia správna pomocou VFL lasera. Táto vlastnosť umožňuje okamžité overenie správnosti a kvality zapojenia. Ak nie je žiadne svetlo = perfektné spojenie, ak je červené svetlo = v konektore je strata.

Montáž konektora nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje, iba lámačku optických vlákien a všetky uvedené hodnoty sú garantované s použitím sady Key-Tool-Kit a lámačky KeyCleave, tak aby bola zabezpečená správna inštalácia.

  • Špeciálne určený pre FLAT FiTH kábel
  • Vopred vyleštený konektor
  • Žiadne epoxidové lepidlo
  • Žiadne špeciálne nástroje
  • Transparentné telo pre okamžité overenie spoja
  • 30 sekúnd na pripojenie
  • Stredná hodnota útlmu < 0,2dB
  • Požiarna odolnosť podľa normy UL 94-V0
KeyQuick 20 - Mechanický konektor pre FLAT FiTHkábel
Vlastnosť Hodnota
Typ kábla FLAT FiTH
Čas potrebný na ukončenie 30 sekúnd /po príprave vlákna/
Útlm /typický/ 0,2dB
Spätný odraz /typický/ - 60dB
Požiarna odolnosť UL 94-V0
Teplotná odolnosť: -40°C do +75°C
KeyQuick 20 - Mechanický konektor pre FLAT FiTHkábel

Optický mechanický konektor KQ20