Môj TEXNET
MOLEX PREMISE NETWORKS

Štruktúrované
kabelážne systémy
MOLEX PREMISE NETWORKS

PASÍVNA INFRAŠTRUKTÚRA PRIPRAVENÁ PRE BUDÚCE APLIKÁCIE

Veľký význam pasívnej infraštruktúry v informačných technológiách vychádza z faktu, že predstavuje pevnú, zabudovanú časť IP systémov. Mala by po dlhú dobu poskytovať dostatok prenosovej kapacity, odolnosti k rušeniu, redundanciu a potenciál k rozširovaniu a flexibilným zmenám. Špecifikácia systému štruktúrovanej kabeláže, ktorá v dlhodobom horizonte uspokojí komunikačné nároky každej firmy, je veľmi náročná úloha. Kľúčové je nainštalovať systém, ktorý zaručí optimálny výkon a popritom bude mať dostatočnú rezervu pre inštaláciu budúcich technológií.

Celý systém musí zaručiť stabilné parametre s dostatočnou rezervou po celej dĺžke prenosovej trasy /end-to-end/, bez ohľadu na počet ohybov kabeláže, pridaných prvkov či prevedených zmien. Pre zaistenie dlhodobého výkonu systému nutne potrebujete záruku, ktorá bude Váš systém štruktúrovanej kabeláže v pozadí zaisťovať, pretože ak nie je zaručená integrita dát, všetko ostatné je nepodstatné.

PARAMETRE SIETE ZARUČENÉ 25 ROKOV

Poslaním spoločnosti Molex Premise Networks je poskytovanie riešení využívajúcich ako medené vodiče, tak i optické vlákna, ktoré zaručia integritu Vašich dát. Tento záväzok je jasne viditeľný vo všetkých našich činnostiach - od návrhov produktov, testovania, až po inštaláciu u zákazníka a technickú podporu. Vyjadruje to aj 25 rokov trvajúca záruka na produkty, parametre systému a podporu aplikácií, ktorú obdržíte pri inštalácii systému štruktúrovanej kabeláže Molex Premise Networks.

Molex Premise Networks navrhuje produkty spĺňajúce alebo presahujúce ako vaše limity, tak i limity stanovené všetkými príslušnými priemyselnými štandardami. Jednotlivé produkty sú zhotovené tak, aby mali vynikajúce elektrické parametre, boli trvanlivé a zaručili tak bezchybnú funkciu systému a integritu dát.

IDE HLAVNE O INTEGRITU DÁT

Molex Premise Networks neustále poskytuje vynikajúcu kompletnú ponuku riešení pasívnej dátovej infraštruktúry a služieb sústredených pre svojich zákazníkov. Navrhuje produkty spĺňajúce a väčšinou presahujúce ako Vaše, tak i limity stanovené všetkými príslušnými priemyselnými štandardmi a inovatívny dizajn a pozornosť venovaná detailom zaručuje vynikajúce parametre a zníženie Vašich celkových nákladov.

Pre zaistenie dlhodobého výkonu systému Vám poskytne záruku garantovanú priamo výrobcom, ktorá bude Váš systém v pozadí zaisťovať, pretože ak nie je zaručená integrita Vašich dát, všetko ostatné je nepodstatné.